Dejavnost

Na osnovi dolgoletnih izkušenj vodstvenega kadra je družba usposobljena za vodenje in izvajanje kompleksnih investicijskih projektov.
Primarna dejavnost podjetja GES d.o.o. je izvajanje projektov:
  • NOVOGRADENJ
  • REKONSTRUKCIJ, ADAPTACIJ
  • ENERGETSKIH SANACIJ
  • GEOTEHNIČNIH DEL

Za naročnike pa opravljamo tudi inženirsko svetovalne dejavnosti v vseh fazah graditve objekta. Nudimo strokovno in organizacijsko pomoč v celotnem investicijskem procesu – od ideje do predaje zgrajenega objekta. Obvladujemo vse aktivnosti za vzpostavitev pogojev za kakovostno in uspešno izvajanje dejavnosti prostorskega načrtovanja, projektiranja in tehničnega svetovanja v smislu povezovanja in koordinacije, pri čemer se v največji možni meri zasleduje in zadovoljuje interes investitorja.

Comments are closed