ES UE Lendava in notranja prenova

Naziv: Celovita energetska sanacija in prizidava zunanjega dvigala ter notranja prenova prostora
Investitor: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo in EU kohezijski sklad
Leto izvedbe: 2018
Lokacija: Lendava

23.3.2018 smo pričeli s celovito energetsko sanacijo stavbe v lasti Republike Slovenije in sicer upravne enote Lendava. Investicija je delno tudi sofinancirana s strani EU in sicer s kohezijskega sklada. Obnovilo se je skupaj 1.623 kvadratnih metrov neto uporabnih površin v pritličju in treh nadstropjih.

V okviru energetske sanacije stavbe se je izvedla toplotno izolacijska fasada, zamenjava stavbenega pohištva, toplotna izolacija strehe in kompletna izvedba elektro in strojnih instalacij.

V okviru prenove notranjih prostorov so se izvedle nove pisarne in pripadajoči pomožni prostori. Skupaj se je obnovilo 63 pisarn in izvedla se je prizidava panoramskega dvigala k objektu. Delo je potekalo po fazah in sicer sta bili vedno dve etaži v funkciji .

Vrednost celotnega projekta je znašala 1,2 Mio €  z DDV. Projekt je bil uspešno zaključen v dogovorjenem roku in kvaliteti v mesecu novembru 2018, skladno s gradbeno pogodbo.

Comments are closed