Hiša vin Emino

Naziv: Dograditiev prostorov v Hiši vin Emino
Investitor: Kmetijska zadruga Šmarje pri Jelšah
Leto izvedbe: 2020
Lokacija: Imeno

Izvedba Dograditve prostorov v Hiši vin Emino je bil kompleksen projekt, razdeljen na več segmentov, ki so se izvajali po posameznih fazah.

V sklopu pogodbenih del smo izvedli:

  • Gradnjo vkopanega AB prizidka za potrebe nove polnilnice vina in skladišča.
  • Izgradnjo novih poslovnih prostorov in Escape room-a.
  • Prenovo prodajnega prostora in druga vzdrževalna dela na obstoječih objektih.
  • Kompletno sanacijo fasade obstoječega objekta.
  • Izgradnjo vodotoka na pripadajočem zemljišču.
  • Kompletno ureditev okolice na pripadajočih zemljiščih ob objektu.
  • Obnovo hladilnega sistema za zorenje vin.

V času izvajanja gradbenih del smo investitorju omogočili, da je lahko normalno opravljal svojo dejavnost na lokaciji; proizvodnja in prodaja vina, odkup živine,
prodaja kemtijskih živil in drugo.

Končna vrednost investicije je presegala 1,5 milijona z ddv. Investicija je bila delno pokrita iz evropskih skladov in delno z lastnim kapitalom.

 

Comments are closed