Prizidek k Šolskemu Centru Celje

Naziv: Prizidava k šolskemu centru Celje
Investitor: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Leto izvedbe: 2019/2020
Lokacija: Celje

V septembru 2019 smo pričeli z izgradnjo prizidka k Šolskemu centru Celje.

Skupna izgradnja prizidka znaša cca. 700 m2 tlorisne površine.

Prizidek je izveden po sistemu skeletne konstrukcije, ki je sestavljena iz betonskih stebrov in nosilcev ter opeko vgrajeno kot polnilo.

V pritličju na novo zgrajenega prizidka smo izvedli deset novih prostorov, v nadstropju pa smo zgradili povezovalni hodnik proti obstoječi stavbi. V nadstropju smo izvedli prostore kabinetov in učilnic.

V sklopu zunanje ureditve so se na novo izvedla asfaltirana parkirišča ter pohodne površine, obnovila pa se je tudi kanalizacija.

Vrednost celotnega projekta je znašala 800 tisoč € z DDV.

Projekt smo uspešno zaključili pred dogovorjenim pogodbenim rokom v mesecu maju 2020, skladno z gradbeno pogodbo.

 

Comments are closed