Projekt Izboljšava procesov od vodenja podjetja do razvoja podjetja GES d.o.o.

 

 

 

 

 

 

Izvajamo projekt »Izboljšava procesov od vodenja podjetja do razvoja podjetja GES d.o.o.«

Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Namen

Izboljšava procesov od vodenja podjetja do razvoja podjetja. Skozi optimizacijo vseh ključnih procesov priti do izboljšav v posameznih korakih in procesih.

Cilji

Z načrtovanimi izboljšavami smo izboljšali in postavili prave ljudi na pravem delovnem mestu, ki imajo potrebne kompetence. Imajo že določeno znanje in orodja kako delovati v takšnem kolektivi, kako načrtovati razvoj zaposlenih in kakšna so potrebna izobraževanja, ter optimizacija posameznih korakov, kar bo vidno tudi pri še kvalitetnejši izvedbi projektov ter na samih gradbiščih.

Rezultati

Za vsako področje smo sistematično zapisali faze v procesu in glede na vhod – pred začetkom projekta določili zaključke procesa – izboljšave. Ocenili smo stanje pred začetkom projekta in po zaključku projekta. To nam je bila osnova za določanje KPI-jev in izračun prihrankov s pomočjo RACI matrike.

www.eu-skladi.si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe:  »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »Povečanje dodane vrednosti MSP«.

Comments are closed