Rekonstrukcije in adaptacije

V zadnjih letih se vse več investitorjev odloča za rekonstrukcije obstoječih objektov, ki jih nato uporabljajo za lastne dejavnosti ali jih nudijo na trgu za prodajo.

 

Tudi v tem segmentu smo zgolj v zadnjih dveh letih izvedli več kot 20 adaptacij tako za javnega kot zasebnega naročnika.

Sanacije so zelo odvisne od projekta do projekta in vključujejo sanacijo nosilnih konstrukcij objekta in hidroizolacije tako tale kot fasadne, ki sta ključna segmenta pri obnovi objekta. Dalje po željah investitorja adaptiramo tudi kompletne notranje prostore od bivalnih, sanitarnih in kuhinje z opremo. Nudimo tudi obnovo kompletnega fasadnega ovoja stavbe ter stavbnega pohištva, ki spadata v t.i. energetski ključ. Investitorjem pa zagotavljamo tudi celotno obnovo inštalacij, tako strojnih kot električnih.

 

Ogled referenc

Comments are closed