Vrtec Rače

Naziv: Dozidava in rekonstrukcija vrtec Rače
Investitor: Občina Rače-Fram, Grajski trg 14, 2327 Rače
Leto izvedbe: 2019/2020
Lokacija: vrtec Rače

Dne 27.5.2019 smo pričeli s dozidavo in rekonstrukcijo objekta vrtec Rače.

V okviru dozidave vrtca Rače so se na novo dozidale 3 igralnice s pripadajočimi prostori. Prav tako so se na obstoječem delu vrtca posodobile komplet elektro in strojne inštalacije.

Izvedla se je kompletna rekonstrukcija obstoječe kuhinje vključno z zamenjavo kuhinjske opreme. Na severni strani vrta Rače se je izvedel zunanji objekt, ki je namenjen skladiščenju igralniških rekvizitov in v prostoru so tudi sanitarije namenjene obiskovalcem igral.

Izvedla se  je tudi celotna zunanja ureditev okoli celotnega vrtca z odvodnjavanjem in ureditvijo zelenih in asfaltnih površin

Vrednost celotnega projekta je znašala 0,85 Mio €  z DDV.

Projekt je bil uspešno zaključen v dogovorjenem roku in kvaliteti v mesecu februarju 2020, skladno s gradbeno pogodbo.

Comments are closed